Probni zadatak EUpunkt BASIC

Pripremili smo za vas probni zadatak kako biste stekli dojam o sadržaju i načinu provođenja našeg mentorskog programa EUpunkt BASIC. Ovo je samo uvid u dio zadatka.

Pogledajte „trailer“, u nastavku proučite proces, svrhu i praktičnu primjenjivost rješenja ovog zadatka, a cijeli zadatak i upute preuzmite ovdje.

PROCES
  1. Preuzmite video zadatak i dokumente koji će vam pomoći u rješavanju zadatka (probni zadatak, sažetak projekta, posebni uvjeti.)
    Za preuzimanje navedenih datoteka molimo da se prijavite svojim imenom, prezimenom i e-mail adresom.
  2. Svoje rješenje probnog zadatka, kao i sva pitanja u vezi zadatka ili mentorskog programa pošaljite našim mentorima na: info@eupunkt.eu
  3. Naši mentori javiti će vam se povratno na vašu e-mail adresu sa odgovorima na vaša pitanja i točnim rješenjem zadatka.

     

SVRHA PROBNOG ZADATKA

Svrha ovog zadatka je razumjeti cilj, te sve aspekte projekta i osnovne izvore informacija o projektu kojima se trebate kontinuiranio vraćati kako bi vaš posao provedbe i administrativnog praćenja projekta bio kvalitetan, pravodoban i prema pravilima struke.

RJEŠENJE PROBNOG ZADATKA
Dokument koji je rješenje ovog probnog zadatka jednostavan je primjer predloška iz prakse provedbe projekata, a kakve će polaznici našeg mentorskog programa BASIC preuzimati pohađajući program. Ovaj predložak je dokument osnovnog izvora informacija o projektu, kojima se trebate na svakom projektu kontinuirano vraćati.